Saravel Refrigerant Pipe Sizing

Saravel Refrigerant Pipe Sizing

Miễn phí
Saravel Refrigerant Pipe Sizing có đơn vị cải
Người dùng đánh giá
4.5  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2.1 MB
Saravel Refrigerant Pipe Sizing chương trình được thiết kế bởi Saravel hạ sĩ. Thiết kế & kỹ thuật Pháp, đã đi theo đặc điểm kỹ thuật:
1. Refrigerant Chọn
2. Van và Fittings Selection
3. Unit Conversion
4. Cứu nhập dữ liệu cho tương lai dùng
5. Double Riser Calculation
6. In the calculation Quả
7. Refrigerant hổi hướng dẫn
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: